Udskriv denne side

Bestyrelsens beretning for året 2014

Efter generalforsamlingen i februar 2014 startede bestyrelsen straks sit arbejde med 2 nye bestyrelsesmedlemmer samt en ny 1. suppleant. De har alle 3 været aktive sammen med de øvrige i bestyrelsen hele året både til årets ca. 10 bestyrelsesmøder, og til arrangementer/cafemøder m.m.

 

I marts måned var vi på besøg og blev vist rundt på ”FYSIUM” Motionscenter i Sct. Jørgens Park. Her sluttede vi af med fællesspisning på ”Mona Lisa”, der havde lavet et godt tilbud til vore medlemmer. Her fik vi også hilst nærmere på hinanden og snakket.

 

Efterfølgende besøgte vi ”LOOP” Center v. Megacentret, hvortil Diabetesforeningen giver tilskud. Det førte til at 3 seje mænd, der kendte hinanden fra Motivationsgruppen og fra Bestyrelsen, besluttede sig til fast træning derude flere gange om ugen. Det gør de stadig og den ene har rundet de 100 gange derude, de 2 andre er tæt på, flot!

 

Den 1.april havde vi besøg af Ole Nielsen fra ”WIOTECH”, der fortalte om og præsenterede midler, der var velegnet til kroppens led og muskler. Nogle mente, at det var lidt for meget salgsmøde.

 

6. maj havde vi besøg af vores gode Diætist KETTY HONORE, der er fantastisk til at hjælpe os alle med forståelse for og betydning af, det vi spiser sammenholdt med vore stadier i diabetes. Alle spørgsmål bliver taget seriøst og besvaret.

 

Landsindsamlingen til børn med diabetes blev afholdt søndag den 1. juni 2014.  De 46 indsamlere fik i alt indsamlet 46.787 kr. et flot resultat, men der blev også lagt mange kræfter og arbejdstimer i det.

 

Vores sommertur havde vi planlagt til et besøg hos ”ENKLERE LIV” i Rødovre og derefter ”ZEN GARDEN”, men desværre var der ikke tilslutning nok, så turen måtte aflyses.

 

Vi lytter til forslag fra vore medlemmer om aktiviteter, og i september havde vi derfor besøg af repræsentanter fra SØVNKLINIKKEN Filadelfia med emnet SØVNAPNØ, som kan være meget aktuel for netop diabetikere.

 

I oktober havde vi emnet: MAN KA´HVA´MAN VIL! og INTERVALGANG med Jerry Ritz, der fortalte om sit spændende liv i showbizz og hans reaktion, da han fik konstateret type 2-diabetes, samt gode informationer om hans deltagelse i og resultat af forsøg med intervalgang.

 

Den 4. november havde vi et arrangement med HJERTEMASSAGE OG HJERTESTARTER med en instruktør fra Beredskabsstyrelsen. En rigtig god aften der lagde op til et FØRSTEHJÆLPKURSUS, som vi netop nu er i gang med over 6 torsdage.

 

13. november havde vi en aften med ”LATTER OG LIVSGLÆDE” sammen med motivationsgruppen. Vi fik både rørt os selv og vore lattermuskler.

 

 

 

I 2014 afholdt vi vores 3. ”Motivationsgruppe”. Disse 12 aftner har vi valgt at lægge på torsdage i efteråret, og et nyt hold starter op torsdag den 27. august 2015. Få mere at vide af de 2 nyuddannede Instruktører Marianne Bruus Jensen og Sheila Hvidtfeldt, som er her i aften.

 

I årets løb har vi fra bestyrelsen deltaget i mange aktiviteter: Info-stedet på Næstved sygehus 2 onsdage hver måned og møder i sygehusets regi. Vi har været repræsenteret på forskellige stande i Næstved Kommune, på Apoteker, på Sundhedscentret, til Regions møder og årsmøder i Diabetesforeningen.

 

Hvordan klarer vi så alle de aktiviteter både arbejdsmæssigt og økonomisk? Vi hjælper hinanden, og deltagere i vore arrangementer ved godt, at der kan være brug for en hånd.

Økonomisk er vi meget taknemlige for at vi kan bruge MUNKEBOCENTERET – disse herlige lokaler. Vi har også en stor tak til NÆSTVED KOMMUNE, der ved bevilling af midler, som vi har søgt via Servicelovens § 18 og § 79, har gjort det muligt for os at gennemføre flere arrangementer, bl.a. FØRSTEHJÆLPSKURSET, der bliver afholdt over 6 torsdage nu. Dette vil også fremgå af regnskabet, som bliver fremlagt om lidt.

 

Vi har pt. 1024 medlemmer i Næstved kommune. Det er desværre kun ca. 20 % af de diagnosticerede diabetikere. Alle skal have besked, når der sker noget. Det får de bl.a. via vores hjemmeside: www.naestved.diabetes.dk, via Nyhedsbreve, der bliver udsendt til de medlemmer, vi har mail adresse på, via sms til de øvrige, hvis de har opgivet mobilnummer.

I Diabetesbladets regionskalender, samt Diabetesforeningens hjemmeside, hvor den elektroniske kalender også holdes opdateret. Vi sætter Nyhedsbreve op alle aktuelle steder, hvor diabetikere og pårørende bliver opmærksomme på vores eksistens.

Vi annoncerer i Ugebladet, det koster jo, men er en måde at nå ud til DIABETIKERE.

 

HVAD SKER DER SÅ I DEN KOMMENDE TID:

Cafeaftener afholdes den 1. tirsdag i måneden så vidt det er muligt og her på stedet.

3. marts kl. 19.00 Søren B. Petersen, type 1 diabetiker: Det er et stort arbejde at leve med Diabetes og konsekvenserne, hvis man ikke tager sygdommen alvorligt og følgerne deraf.

7.april kl. 19.00 Overlæge Peter Rossing, Steno Center om Diabetisk nyresygdom samt forhøjet blodtryk. Hvordan kan det forebygges og behandles.

5. maj kl. 19.00 Fodterapeut Yvonne Rasmussen: Hvorfor er det så vigtigt at passe godt på sine fødder? Og reagere straks der opstår forandringer. Yvonnes mange års erfaringer fra Ambulatoriet på Næstved Sygehus samt fra egen klinik hjælper rigtig mange af os.

 

Årets SOMMER/BUSTUR. Efter 4 års ventetid er det igen blevet vores tur til at besøge NOVO NORDISK, desværre med begrænset antal deltagere. Turen er fastsat til mandag den 1. juni. Nærmere om betaling m.v. samt tilmelding, der skal ske fra 7. april til 5. maj til formanden.

LANDSINDSAMLINGEN til Børn med diabetes foregår søndag d. 7. juni.

Vil du hjælpe, så tilmeld dig til koordinator Svend Pedersen mail: diabetes@svendp.net.

Flere af medlemmernes forslag kommer på programmet i efteråret.

 

På bestyrelsens vegne

Solveig Mølgaard, formand