Udskriv denne side

Bestyrelsens beretning for året 2012

Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter og ikke at forglemme kritisk revisor. Til vores generalforsamling den 20. februar 2012 m. kun 1pkt. Godkendelse af regnskab.p.gr. af omlægning af Regnskabsåret, der havde vi besøg af Overlæge Peter Rossing fra Steno Diabetes center, med emnet  Følgesygdomme. Herefter forsøgte vi med Cafeaftenmøder  sludre/hyggemøder uden fast dagsorden i kælderen på Sundhedscentret onsdage i ulige uger fra marts til maj md. Ikke det store tilløbsstykke, i starten 6-8 personer, derefter ikke stor søgning….Vi startede i febr.en Madklub for Diabetikere på Sydbyskolen 1 gang mdl. Den forløb til gengæld godt og varede indtil sommerferien med 10-12 deltagere.

PÅ en dejlig sommerdag SØNDAG D. 3. JUNI havde vi Landsindsamling til fordel for børn med diabetes, vi var 12 indsamlere, der på et par timer indsamlede ca 11.000 kr. FLOT RESULTAT som også gav en indtægt til Lokalforeningen. I år er der landsindsamling søndag den 9. juni!!!meld jer til mig, hvis I vil hjælpe et par timer..mere er det ikke.

Det første arrangement efter sommerferien var torsdag den 30.aug. på Munkebo centret hvor vi havde besøg af Henrik Westergaard fra Firma Accuchek, han ikke alene præsenterede div apperater til Måling af blodsukker, han gav hver af deltagerne et apparat til henh.vis Insulinbrger og tabletbrugere, jeg har endnu et par ex. ……… Herefter startede vi Motivationsgruppen den 6. sept. Og 12 torsdage frem  kl. 17 – ca 20, med 12 deltagere og 3-4 på venteliste. Det er flere år siden der har været en Motivationsgruppe i Næstved,  da ingen af de tidligere uddannede ønskede at starte igen, og betingelsen fra Diabetesforeningen var at vi var uddannet dertil i diabetesforeningen, det blev Susanne og jeg i løbet af foråret 2012, og så gik vi i gang, da vi var så heldige at få lov at bruge Munkebos lokaler incl. det lille køkken. Vi var spændte.. går det ?? der startede 12 ! 11 Kv og 1 Mand … på holdet og vi havde 3-4 på venteliste

Hvordan det var?   Spørg deltagerne..de sidder her vist de fleste, de har nemlig fortsat deres samvær i en gruppe, der mødes privat og er heldigvis blevet faste brugere af vores aktiviteter.    Torsdag d 20. sept. Havde vi besøg af Anette Ambeck Hansen, der er fys.terapeut og latterkonsulent  -hun hjalp os til at forstå at det er nødvendigt at bruge lattermusklerne- gerne ofte- det er også en form for motion. Torsdag d.25. okt. havde vi besøg af rejsekonsulent i 65 rejser Anne-Marie SoL: at rejse er at leve!! Også selv om – du har diabetes eller andre kroniske sygdomme………………

Lørdag 10 nov. EN gruppe i region Sjælland regi stod for Et fællesarrangement i Ringsted  hvor vi sammen med 12 andre lokalafd deltog EMNET:bl.a John Engelbrecht emne: FIND HUMOREN LIVSGLÆDEN OG VISDOMMEN. 16 tilmeldt herfra til en god og hyggelig lørdag eftermiddag, lokalafd. betalte et beløb til arrangementet og deltagerne betalte selv lidt til.

Torsdag   15.nov havde vi besøg af Henrik Jensen, fra Medtronic, der fortalte om Insulinpumper, udviklingen og hvordan de anvendes, indtil nu er det primært børn og unge, men flere voksne har været heldige at være med i puljen om Pumpe.

TORSDAG den 26. nov.  havde vi afslutning på vores Motivationsgruppe..en både hyggelig og vemodig afslutning, man kommer til at kende hinanden godt i sådan en gruppe, MEN VI ER HER ALLE ENDNU! hovedparten af gruppen fortsætter på privat basis.

HVAD laver bestyrelsen så når vi ikke har arrangementer????bestyrelsesmøder, hvor alt besluttes, Regionsmøder, Landsmøder i Diabetesregi, Kurser regnskab og instruktør, møder i frivilligrådet Næstved Kommune, Møder op når en gruppe studerende indenfor berørte grupper vil vide noget om Diabetesfor.arbejde, Regionen afholder Sundhedsfaglige efteruddannelse for sundhedspersonalet her møder vi op med et indlæg om emnet Kronisk sygdom/diabetes. Info stedet på Næstved sygehus 2 onsdage om md. Indberetter annoncer til Diabetesforeningens regionskalender- den lille grønne, til Diabetesfor. hjemmeside den elektroniske kalender .. og opdatering af vores egen hjemmeside: www.naestved.diabetes, hvor I altid kan se hvad der sker i Næstved Diabetes…den er ikke så flot som den vi havde tidligere, men billigere!!!

Lidt Statistik, vi har i Næstved lokalforening lige nu 1023 medlemmer  det er 23 % af de i kommunen diagnosticerede i alt 4352 diabetikere, derudover vides det at der er mange der ikke er ”opdaget” endnu.

Og hvad sker der så i de kommende mdr.

CAFEAFTEN   Tirsdag d. 5. marts. Kl. .19,00- ca 21,00 på Munkebocentret, Farimagsvej 52   EMNE:  CHARCOTFOD – NERVEBETÆNDELSE  - hvad er Charcotfod ? og hvordan undgår du at dine fødder bliver  angrebet? Vi får besøg af læge Mari-Anne Gall og fodterapeut Anne Rasmussen fra Steno Centret, som er eksperter på disse emner.  Et af vore medlemmer fortæller om sine oplevelser da det skete for ham. Alle er velkomne - 20 kr. incl. kaffe/the og kage, tilmeld senest 2. 3 til sol.m@stofanet.dk.  tlf. 55734232  eller 23268842

CAFEAFTEN  Tirsdag d. 2. april kl. 19,00 – ca  21,00 på Munkebocentret, Farimagsvej 52   EMNE:  VICTOZA…hvad er Victoza? - virkning og bivirkning -spørger mange om i denne tid hvor rigtig mange får tilbudt Victoza i stedet for tablet/insulin !! Vi har været så heldige at få læge Thomas Dejgaard fra Hvidovre hospital og Steno Diabetes Centeret til at fortælle om dette, han arbejder med undersøgelser om Victoza også kan bruges af TYPE 1 diabetikere. Alle er velkomne -  20 kr. incl. Kaffe/the og kage. Tilmelding senest 30.3. til Solveig Mølgaard mail<: sol.m@stofanet.dk  tlf. 55734232  -  23268842.

CAFEAFTEN Tirsdag d. 7. maj kl. 19.00 har vi besluttet at holde Bankospil…du kan snarest se mere på hjemmeside: www.naestved.diabetes.dk

Søndag den 9. juni -Landsindsamling til fordel for Børn med DIABETES, meld jer til mig hvis I vil hjælpe et par timer.    Sommertur??? vi undersøger pt.   Desværre kan det ikke blive Steno Diabetes Centret

Torsdag d. 29. aug. NY MOTIVATIONSGRUPPE. I ALT 12 TORSDAGE med de samme 2 instruktører: Susanne Steensgaard og Solveig Mølgaard som sidste år samt 1 medhjælper Marianne Bruus Jensen.

EFTERÅRET: KENDER I EN DER ER SÅ STÆRK I SIN MOTIVATION OG TROEN PÅ AT DET HJÆLPER- EN KVINDE, DER SIDEN JULI 2012 Har løbet 1 marathonløb HVER DAG 42,1 KM.  ANNETTE FREDSKOV HENDE HAR VI EN AFTALE MED.  LIGE NU KENDER VI IKKE DATOEN, men se den på vores hjemmeside senere….

Solveig Mølgaard