Udskriv denne side

Bestyrelsens beretning for året 2013

Bestyrelsens beretning for 2013

Det har været et travlt år i vores lokalforening, både den nyvalgte bestyrelse og andre medlemmer har været aktive med Cafemøder og arrangementer.

Vi startede i marts md. med emnet: CHARCOTFOD og NEUROPATI v. læge Mari-Anne Gall og fodterapeut fra Steno/ Novo Nordisk. I april  var emnet: VICTOZA- virkning og bivirkning  v. læge Thomas Dejgaard fra Hvidovre og Steno et par rigtig gode aftner, hvor vi havde fået fat i eksperter på områderne.

I maj havde vi Cafeaften med emnet KOST OG DIABETES samt præsentation af blodsukkermålere fra Abbott Diabetes Care v. konsulent Bodil Bjerring, mange fik ny viden samt en ekstra blodsukkermåler, jeg har endnu et par stk.

Søndag den 9. juni den ÅRLIGE LANDSINDSAMLING til støtte for børn med diabetes og deres forældre, 15 indsamlere samt nogle ekstra børn fik i alt samlet 19.239,50 ind på et par timer midt på dagen her i Næstved kommune – FLOT resultat.

Årets SOMMERUDFLUGT gik til Agersø på Møllernes dag søndag den 16. juni hvor vi kørte i bus til Skælskør, hvorfra vi sejlede en dejlig tur, her spiste vi madpakkerne og nød turen. Vi havde et par timer på øen, hvor der var flere aktiviteter, en hyggelig havn, hvor vi også kunne nyde de medbragte drikkevarer, inden sejltur og bustur tilbage til Næstved.

Det var stadig sommer og sol da vi den 28. aug. Startede MOTIVATIONSGRUPPEN med 12 aktive diabetikere 10 kvinder og 2 mænd og nogle stykker på ventelisten. Et hold dejlige mennesker, der aktivt deltog i aktiviteterne der foregår i alt 12 torsdage fra kl 17 – 20, instruktører Susanne Steensgaard, Solveig Mølgaard samt Marianne Bruus Jensen.

Cafemøde i september, hvor man blot kunne møde op få en kop kaffe og snakke og komme med ideer, samt få orientering om efterårets og vinterens programmer.

I oktober havde vi en god aften med Emnet DIABETES OG PSYKEN v. læge Kjeld Bruun-Jensen, der fortalte åbent og svarede på spørgsmål om alle de emner der ofte er tabu. En virkelig god aften, hvor der heldigvis var mange der havde valgt at komme.

Også i okt. md. havde vi Maratonløber Anette Fredskov der med iver og engagement fortalte om MOTIVATIONEN til sit projekt med at løbe maraton i 365 dage på trods af sygdom, det var levende fortalt og gav stof til eftertanke.

I november var: DIABETES OG DINE ØJNE på programmet med Lone Olsen fra Øjenklinikken på Næstved sygehus om de muligheder diabetikere har for at få undersøgt øjnene hurtigt på Øjenklinikken og få klarhed om diabetes har påvirket synet.

I januar havde vi opsamlings møde for motivationsgrupperne og bestyrelsen, hvor vi bl.a. fik en god snak om holdets erfaringer og hvad der er vigtigst i forhold til formålet med Motivationsgrupperne, hvor vi starter nyt hold til september.

5. februar havde vi årets 1. cafeaften med Politikommissær Ehm Christensen m. emne: DU KAN – HVIS DU VIL, også selv om du har diabetes, det faktum at han pludselig fik konstateret insulinkrævende diabetes, har ikke forhindret ham i at udøve den store interesse for bjergbestigning rundt om i verden - en levende fortælling derom.

I årets løb har vi deltaget i Næstved kommunes Frivillig Messe med en stand, orienterende møder/messer på såvel Social-sundhedsskoler, Handelsskoler, Apoteket, Sundhedscentret.

Ligeledes har bestyrelsen deltaget i Diabetesforeningens Regionsmøder landsmøder og div. Udvalg. INFO-STEDET på Næstved Sygehus passer vi 2 gange hver måned.

Det var mange AKTIVITETER samt MOTIVATIONSGRUPPEN, hvordan har vi klaret det arbejdsmæssigt og økonomisk? hele bestyrelsen samt hjælp fra flere medlemmer har betydet at vi har klaret det – og økonomisk er vi dybt taknemlige over at vi kan bruge dette sted: CAFEEN OG DE TILSTØDENDE LOKALER HER PÅ MUNKEBO. ØKONOMISK ikke mindst NÆSTVED KOMMUNES, hvor vi har søgt og fået bevilget i alt 18.000 kr. i 2013, via servicelovens § 18 midler, Det vil også fremgå af regnskabet som bliver fremlagt.

Hvordan får vi meddelelser ud til vore 1017 medlemmer her i Næstved kommune?? vi bruger selvfølgelig Diabetes bladet, hvori der er kalender, som desværre kun udkommer 4 gange årligt, Diabetesforeningens hjemmeside har en kalender hvor man kan se hvad der sker i alle lokalforeningerne. Vi har vores hjemmeside www.naestved.diabetes.dk, vi laver Nyhedsbrev, som vi udsender via mail til de 418 medlemmer vi har mail -adr. Hvis du ikke har modtaget Nyhedsbrev, har Diabetesforeningen måske ikke korrekt mail adr. så kan du på vores hjemmeside indtaste din mail adr. og du vil få det fremover.

NYT FRA DIABETESFORENINGEN - NÆSTVED bliver ligeledes opsat/uddelt på 15 oplagte og aktuelle steder i Næstved kommune, vi annoncerer i Ugebladet og det koster, men det er en af måderne at komme ud til både medlemmer og potentielle medlemmer.

HVAD SKER DER I FREMTIDEN :

4. marts besøg på ”Fysium” S.J.P. kl. 17 – 18,30 med mulighed for fællesspisning bagefter

1. april Cafeaften med emnet: Har du uro i benene, nattekramper eller diabetiske sår, der er blevet vanskelig?  Ole Nielsen fra ”Wiotech” kommer med forslag og gode råd  til hvordan dette kan afhjælpe.

6. maj Cafeaften med Klinisk Diætist Ketty Honore fra Næstved Sygehus: Hvordan kan du bedst passe på din diabetes og dig selv, ved du hvilken mad/ drikke der giver blodsukker stigning. Kostens sammensætning og betydning for dit blodsukker.

1. JUNI LANDSINDSAMLING til BØRN med diabetes-du kan tilmelde dig i aften !

SOMMERTUREN: den kommende bestyrelse vil tage fat på de ideer vi har fået.

MOTIVATIONSGRUPPE: Nyt hold starter torsdag d. 4. sept. kontakt formanden.

p.b.v.

Solveig Mølgaard