Udskriv denne side

Bestyrelsens beretning for året 2015

Efter generalforsamlingen i februar 2015 startede bestyrelsen straks sit arbejde med et nyt bestyrelsesmedlem samt en ny 1. suppleant. Vi har alle været aktive hele året både til årets ca. 10 bestyrelsesmøder, og til arrangementer/cafemøder m.m.

Året startede med Førstehjælpskurset, der forløb over 6 torsdage, med 18 deltagere og Svend Pedersen som Tovholder. Undervisningen stod Beredskabsstyrelsen for og honoraret for dette var bevilget af Servicelovens § 79 midler fra Næstved kommune.

I marts måned havde vi en aften med Søren B. Petersen, type 1 diabetiker, med emnet: Det er et stort arbejde at leve med Diabetes.  33 deltog.

I april havde vi Overlæge Peter Rossing, Stenocentret på besøg med emnet: Diabetisk nyresygdom og forhøjet blodtryk og generelt om diabetes.  51 deltog

Maj måned havde vi emnet: Pas godt og gerne bedre på dine fødder, ved Fodterapeut Yvonne Rasmussen og overlæge Per Falkenberg.   35 deltog

I juni havde vi vores herlige bustur til NOVO NORDISK, hvor vi fik orientering og rundvisning både i Bagsværd og Hillerød, NOVO var værter med både kaffe og frokost, så turen kunne gøres meget billigt. Vi kunne dog kun komme 35 i alt.

Juni måned havde vi Landsindsamling til Børn med Diabetes, hvor enkeltpersoner, skoler og foreninger fik samlet ialt kr. 59.817,00 kr. ind, flot resultat vi blev den 5. højeste bys indsamling på landsplan. Det var et kæmpe arbejde, Svend Pedersen som koordinator og bestyrelsen deltog med ansvar for alle praktiske opgaver og selve indsamlingen.

I september kom Ernæringsterapeut Karen Nørby med emnet: Ølmave eller bare insulinresistent, emnet dækkede også kost, motion og ernæring for diabetikere. 56 deltagere.

Vi havde en aftale med Diabetespsykolog Clea Bruun Johansen om Følelsesmæssige reaktioner ved Diabetes, dette blev dog dagen før aflyst p. gr. af sygdom hos Clea, vi var så heldige at Linda Winding fra det jyske straks trådte til med Emnet: Livet med kronisk sygdom, hun var en god, spændende og dygtig foredragsholder. Så de 60 fremmødte, fik en rigtig god aften.

November md. kom overlæge og professor Henning Beck-Nielsen fra Odense Universitetshospital med: Nyeste forskning og behandling af alle typer diabetes. Han er ligeledes forfatter til bogen: Angsten er der jo altid, om bl.a. lavt blodsukker. De 58 fremmødte fik både gen og opfrisket og ny viden på emnet.

2015 var Året hvor Diabetesforeningen havde 75 års jubilæum i december md.

Vi fejrede Jubilæet i Næstved med en aften med Per Larsen, tidl. Chefpolitiinspektør og nuværende formand for Børnerådet, der med sin viden og humor fortalte om sit liv, ikke mindst arbejdslivet ved Politiet, spændende aften, hvor vi lokalt havde lodtrækning blandt de 70 deltagere om de 30 gavepakker sponseret af 2 lokale firmaer og hovedparten af os selv i foreningen.

Seneste arrangement her i jan 2016 var Morten Hasselbalch. Der fortalte om sin bedrift som 3 dobbelt IRONMAN, som type 1 diabetiker, det er kun sket 1 gang tidligere og det var IKKE en dansker, spændende fortælling om hans liv.

Motivationsgruppen startede i august md. hver torsdag i 12 uger med Marianne Bruus- Jensen og Sheila Hvidtfelt som instruktører. Her var der god gang i træning/læring i Motion, diabetesmadlavning og samvær blandt de 14 deltagere på holdet.

I årets løb har bestyrelsen også deltaget i rigtig mange aktiviteter og møder: Info-stedet på Næstved sygehus har vi bemanding 2 onsdage om måneden, samt også en del møder i sygehusets regi. Vi har deltaget i forskellige møder og stande i Næstved Kommune, Frivilligkonferencer, Frivilligrådet, Sundhedscentret.

Vi har i bestyrelsen også deltaget i Diabetesforeningens Regionsmøder, Årsmøder og Repræsentantskabsmøde m.v.

Det er rigtig mange aktiviteter og arbejdsmæssigt kan det også være hårdt, men alle hjælper til, også deltagerne i vores cafeaftener m.v.

Munkebocentret har givet os muligheder for at bruge disse skønne lokaler.         Næstved Kommune har behandlet vores ansøgninger til Servicelovens § 18 og § 79 meget positivt, så vi har haft mulighed for at gennemføre de aktiviteter, som mange af medlemmerne er kommet med forslag til. Vi har i 2015 kunnet gennemføre nævnte arrangementer og kun at kræve de 20 kr. pr. person, primær til kaffe/the og brød.

Vi har pt. 1163 medlemmer her i Næstved kommune, vi bestræber os på at alle får besked om aktiviteterne via mails, sms, annoncer i lokalavisen Ugebladet,  Medlem/regionsbladet, på vores hjemmeside: www.naestved.diabetes.dk og på DIABETESFORENINGENS hjemmeside og kalender, som vi holder opdateret. NYHEDSBREV – NYT FRA LOKALFORENINGEN bliver uddelt og opsat aktuelle steder, hvor det kan ses af alle interesserede, kan se hvor de kan finde os.

AKTIVITETER I DET KOMMENDE ÅR:

Vi forsøger så vidt muligt at afholde Cafeaftner/foredrag den 1. tirsdag i måneden og her på Munkebo Centret. Vi har efterlyst og modtaget mange forslag fra medlemmer både emner til aftenmøder og til busture, alle forslagene er og vil blive drøftet.  Desværre kan vi ikke opfylde alle ønsker, dels fordi de er for dyre og svære at få fat på.

En del af ønskerne er allerede på programmet.

Det første er tirsdag den 1. marts kl. 19,00 med Emnet:

SØVNPROBLEMER- SØVN APNØ ved Søvnklinikken Filadelfia.

Derefter kommer endnu et medlemsønske.

ØJENSYGDOMME/ DIABETES tirsdag den 5. april kl. 19,00 ved en meget kompetent øjenlæge Niels Vesti Nielsen fra Øjenhospitalet Danmark, der har god erfaring med dette emne.

I kan melde jer til begge dele i aften.

Emner som Ro på blodsukkeret og kulhydrattælling ved Sofie Hildebrandt Jensen, og en aften med Psykolog Clea Bruun Johansen eller Linda Winding er også planlagt til programmet i år.

MOTIVATIONS GRUPPEN starter torsdag den 25. august kl. 17.00

Til disse emner som også er helt efter DIABETESFORENINGEN formålsparagraf og ønsker har vi i år søgt og fået bevilget 24.500 kr. fra Servicelovens §18 midler. Der kan ikke søges midler til busture eller emner som ikke hører under formålsparagraffen.

Så snart bestyrelsen holder 1. ordinære møde efter generalforsamlingen vil der blive taget fat på planlægning af kommende aktiviteter bl.a. evt. bustur, der fortrinsvis skal betales af deltagerne, vi vil forsøge at finde et mindre tilskud til turen i vores regnskab. I år er Rådighedsbeløb, kr. 22,939,00 vores tilskud fra Diabetesforeningen til at udføre alle aktiviteter og opfylde formålsparagraf /fokusområder i foreningens strategiplan.

Diabetesforeningen lancerer netop nu et FORÅRS-SKRABELOTTERI.

LANDSINDSAMLINGEN til børn med diabetes er søndag den 12. juni i år, begge dele er omtalt særskilt i brev i det nye Medlemsblad, med mail adr. og tlf. hvis du ønsker at deltage i lotteriet eller melde dig som indsamler.

Verdens Diabetesdag den 14. november vil også blive markeret.