Udskriv denne side

Bestyrelsens beretning for året 2016

Siden generalforsamlingen i februar 2016 har der været mange aktiviteter, vi har i årets løb har afholdt 10 bestyrelsesmøder. Arrangeret Cafemøder/arrangementer m.m. Ligeledes deltaget i forskellige møder: Info-stedet på Næstved sygehus, forskellige møder i Næstved Kommune, Frivilligkonferencer, Frivilligrådet, Sundhedscentret.

Samt i Diabetesforeningens Regionsmøder, Årsmøder og repræsentantskabsmøde.

Efter generalforsamlingen startede vi den 1. marts Emnet: Hvad er Søvnapnø v. Søvnklinikken i Filadelfia.

I April havde vi besøg fra Øjenhospitalet Danmark omkring Diabetes/Øjensygdomme,

godt arrangement med 56 deltagere.

I Maj var emnet:  Arv og Testamente ved. Advokat Karina Sejersbøl, der orienterede og tilbød hjælp hvis/når nogen fik behov, ca. 30 deltagere,

Den 12. juni var Dagen med Landsindsamling til børn med Diabetes, der blev indsamlet ca. 41.000 kr. i Næstved området.

Den 15. juni var der arrangeret dette års Bustur til Humlemagasinet på Fyn med Rundtur, spisning og hygge- samt lidt ekstra rundvisning, 38 deltagere.

Motivationsgruppen startede i august md. hver torsdag i 12 uger med Marianne Bruus- Jensen og Sheila Hvidtfelt som instruktører. Her var der god gang i træning/læring i Motion, diabetesmadlavning og samvær blandt de 10 der gennemførte hele forløbet.

Den 6. sept. Emne: Ro på blodsukkeret og kulhydrattælling v. Diætist Sophie Hildebrandt Jensen. En god aften med aktuelle emner.

I oktober md. d. 4. Emne: Håndtering af de følelsesmæssige reaktioner i forbindelse med Diabetes. V. Diabetespsykolog og forsker: Clea Bruun Johansen, god og spændende aften med 52 deltagere.

Den 1. nov. Besøg af Winnie Slemming med præsentation af blodsukkerapparater fra Accu-Chek, samt uddeling af Blodsukkermålere til dem der ønskede det. 40 deltagere.

Mandag 14. nov. På VERDENS DIABETESDAG var flere fra bestyrelsen aktive ved: ”Test din risiko” for diabetes på Løveapoteket, Svaneapoteket og Fuglebjerg apotek, en del blev testet, og vi havde kontakt med mange borgere, der hermed fik kendskab til Lokalforeningen i Diabetes.

Den 10. jan. 17: NYT OM DIABETES ved Overlæge Peter Haulund Gæde fra Slagelse  Sygehus. Der var stor ros til Peter Gæde, der kom ind på meget om diabetes og omkring ændringer i sygehusene. Der var tilmeldt 70, men der deltog kun 63 personer.

Det er rigtig mange aktiviteter og arbejdsmæssigt kan det også være hårdt, men alle hjælper til, også suppleanterne og deltagerne i vores cafeaftener m.v.

Munkebocentret har givet os muligheder for at bruge disse gode lokaler.  Næstved Kommune har også behandlet vores ansøgninger til Servicelovens § 18 og § 79 meget positivt, så vi har haft mulighed for at gennemføre de aktiviteter, som mange af medlemmerne er kommet med forslag til.  I 2016 har vi kunnet gennemføre nævnte arrangementer og kun at kræve de 20 kr. pr. person, primær til kaffe/the og brød.

Vi har pr. 1. jan. 1.222 medlemmer her i Næstved kommune, og alle medlemmer får besked om aktiviteterne I Kalenderen, der følger med DIABETESFORENINGENS landsblad, som vi holder opdateret. Ligeledes via NYHEDSBREV – NYT FRA…

Der er i det forløbne år udsendt 10 nr, som også bliver udsendt via mail, til de medlemmer vi har mail adr, på. Vi annoncerer i lokalavisen Ugebladet, på vores hjemmeside www.naestved.diabetes.dk. Nyhedsbrevet bliver uddelt og opsat aktuelle steder, Sygehus, sundhedscenter, bibliotek/borgerservice, lægecentre og fodterapeuter

AKTIVITETER I DET KOMMENDE ÅR:

Vi forsøger så vidt muligt at afholde Cafeaftner/foredrag den 1. tirsdag i måneden og her på Munkebo Centret, der kan dog komme nye muligheder/ændringer undervejs.

Til disse emner som også er helt efter DIABETESFORENINGEN formålsparagraf og ønsker, har vi i år søgt Næstved Kommune og fået bevilget 34.250 kr. fra Servicelovens §18 og § 79midler.

Vi har 2 Cafeaftner fastsat, som I kan se på Nyt fra… nr. 26:

Tirsdag d.4. april med Kunsten at bevare livsmodet, selv om man har mistet synet p. gr. af  diabetes. Agnete Odgaard –Jensen fra Thy.

Og tirsdag d. 2. maj med et Oplæg til Stolemotion/gymnastik og anden hensyntagende  motion. Ved Pia  Brandt.

Motivationsgruppen starter torsdag d. 31.aug, med samme instruktører som sidste år.

Efter generalforsamlingen vil den nye bestyrelse tage fat på de kommende arrangementer  der bl.a. er om:

Tarmbakterier og gener i forbindelse med diabetes.

Samt om Kosten i behandling af diabetes. Og det vil blive meldt ud til jer alle.

Landsindsamlingen til Børn med diabetes afholdes søndag d. 11. juni 2017

Salg af skrabelodder forår og efterår,  Verdens Diabetesdag 14. nov.

Se mere om dette i Diabetesbladet, der netop er udkommet, og i kommende Nyhedsbreve.

p.b.v.

Solveig Mølgaard