Udskriv denne side

Bestyrelsens beretning for året 2017

Foreningens regler siger at formanden aflægger bestyrelsens beretning

Det er så mig som ny formand.

Jeg har aldrig prøvet, at skulle aflægge en beretning og jeg er nervøs. Derfor beder jeg jer om at give mig roen til at gennemføre det. Jeg er blevet tilbudt hjælp til dette arbejde, men har valgt selv at arbejde med denne udfordring.

Først vil jeg sige noget om hvad der er sket på landsplan, i regionen, men ikke mindst hvad der er sket her hos os selv.

 

Diabetesforeningen

Oplysninger om hvad der er sket på landsplan har jeg dels fra Repræsentantskabsmødet i maj 2017 og interessante emner fra Frivillig Nyt.

Jeg kan bl.a. fortælle jer, at på Repræsentantskabsmødet blev uddelt forskellige fortjent nåle, en for 25 år. Vores dirigent i dag Anne fik 25 års fortjenst nål.

På landsplan er der ca. 90.000 medlemmer af Diabetesforeningen.

På landsplan har hovedbestyrelsen arbejdet igennem flere år, på at den enkelte diabetiker får støtte og viden for at leve bedst muligt med diabetes.

Under mottoet: ”Sammen om et godt liv med diabetes - og en fremtid uden”.

I 2017 har Diabetesforeningen arbejdet at få gennemført Diabetes plan 2 og den er her i 2018 blevet vedtaget. Diabetes plan 1, blev lavet i 2003.

I 2017 er reglerne for fornyelse af kørekort blevet ændret og Diabetesforeningen har været rådgivende i dette.

Vi har haft 2 bestyrelses medlemmer til kursus med Diabetesforeningen i april i Odense med temaet ”ny i bestyrelses arbejdet”.

Personligt var jeg på Diabetesforeningens kursus i København med temaet ”Ny viden, erfaring og opdatering om type 1 og type 2 diabetes”.

Vi har arbejdet en del det både før og under ”Landsindsamlingen for diabetes børn” d. 10 juni.2017.

Vi deltog også på ”Verdens diabetes dag” d.14.november, med 2 bestyrelsesmedlemmer på henholdsvis Fuglebjerg og Glumsø apotek

Ifølge Diabetes foreningens database, var der d. 3.10.2017 diagnosticeret 4.967 personer med diabetes i Næstved - Af disse personer er ca. ¼ medlemmer, af vores lokalforening. (1226 pers.).

Gennemsnit alderen for en diabetikere i Næstved er 73 år.

 

Regionen

På Regionsplan har de største emner, været den nye Stenocenter struktur for region Sjælland, som har valgt en decentral organisering.

Vi har deltaget i 3 Regions møder i 2017.  Februar, maj og september-

Vi har valgt i år, at starte samarbejde med lokalforeningerne i Ringsted, Sorø og Slagelse og oprettet gruppen ”Lokalforeninger på tværs”. Vi er på det begyndende stadie, men vi håber det kan udvikle sig til gavn for medlemmerne i de 4 lokalforeninger, evt. fælles møder, med interessante foredragsholdere.

Vi drøfter endvidere hvad den enkelte lokal forening, har haft af aktiviteter og planlægger at have.

 

Lokalforeningen

I 2017 har vi afholdt 7 bestyrelsesmøder.

Vi har været repræsenteret på Infostedet, på Næstved sygehus hver anden måned.

Vi har desuden deltaget på 2 større møder med Infostedet.

Lokalforeningen er medlem af Frivillighedscentret og Frivilligrådet i Næstved kommune.

Hvor vi i år har fået nyt hus, hvor vi deltog i åbningen d. 29.9.2017. Samme dag var det som sædvanlig  ”Frivillig fredag” som ved dette arrangement blev markeret

Næstved Handicapråd har i en periode ikke været eksisterende i Næstved, det er nu genoprettet i januar 2018.

Lokalforeningens Motivationsgruppen har gennemført 1 hold i efteråret 2017.

(12 gange, i perioden august - november)

Desuden har vi gennem året arbejdet en del med vores kontaktflader til lokalforeningens medlemmer.

Nyhedsbreve, Lokalforeningens hjemmeside og som noget nyt, har vi lavet en folder om Lokalforeningen.

Vi er også kommet på Facebook under navnet Diabetesforeningen lokalforening Næstved

Vi har haft 8 arrangementer med medlemmerne i 2017.

Generalforsamling, Cafemøder og Sommertur.

  • Generalforsamling d. 21.2.2017.
  • Sommertur: Sejltur med skibet Friheden m. foredrag om Næstved havns historie                         v. havneformand Per Sørensen og frokost på Kanalkroen i Karrebæksminde
  • Foredrag - d. 21.02.17.  v/Kim E. Andersen, Hjerneskadeforeningen (Generalforsamlingen).     med emnet ”Fra aktiv butikschef til aktiv hjerneskade”.
  • Foredrag - d. 05.12.17   v/Svenning og Britta Ravn, om genstart af livet efter 2 års deltagelse i Chris MacDonalds UTURN2 forløb for overvægtige patienter med Diabetes 2
  • Foredrag - d. 03.10.17   v/Klinisk diætist Ketty Honoré - som er ansat ved Nykøbing Falsters sygehus - holdt foredrag over emnet: "Kulhydrattælling - gavnlig ved både type-1 og type-2 diabetes".
  • Foredrag - d. 05.09.17   v/Forsker og læge Tue Haldor Hansen fra Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter på Københavns Universitet. Foredrag om forskning omkring tarmbakterier og gener i forhold til Diabetes.
  • Foredrag - d. 04.04.17.   v/Agnete Odgaard-Jensen, om kunsten i at bevare livsmodet - trods modgang.
  • Foredrag - d. 10.01.17.   v/Overlæge Peter H. Gæde, Diabetes afd.læge. - Slagelse Sygehus. vedr. nyt til diabetikere og pårørende, om såvel behandling med medicin Jardiance, Forxiga m.v. + omtale af det nye blodsukkerapparat Libre Freestyle

Jeg afslutter hermed bestyrelsens årlige beretning i håb om i kan godkende denne.

Men ikke mindst TAK for i lyttede.

En stor tak for et godt samarbejde gennem året og specielt til de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arrangement i bestyrelsesarbejde i lokalforeningen.         Også en tak til de 2 afgående suppleanter samt vores frivillige i lokalforeningen.

I har nu mulighed for at stille spørgsmål til beretningen. Tak.