Udskriv denne side

Bestyrelsens beretning for året 2018

Bestyrelsens beretning for 2018

Først vil jeg byde jer rigtig hjertelig velkommen til vores generalforsamling, og vi er rigtig glade for at se jer alle.

Bestyrelsens beretning for året 2018 bliver i år givet af Dorte Mørck Andersen som formand for lokalafdelingen i Næstved.

Jeg vil bede om, at I under aflæggelse af beretningen ikke afbryder, men gemmer spørgsmål, som der vil være lejlighed til at stille og drøfte efterfølgende.

Efter generalforsamlingen i februar 2018, startede bestyrelsen igen sit arbejde, med 1 nyt bestyrelsesmedlem samt 2 nye suppleanter. De har alle 3 været aktive sammen med den øvrige bestyrelse. Vi har i 2018 begyndt på en ny arbejdsform i bestyrelsen, hvor alle har fået andel i bestyrelsens mange opgaver. Det har givet en super dynamik og alle har været engageret i arbejdet. Vi arbejder for at vores lokalforening bliver et godt sted at komme og et rart sted at være, for vores medlemmer.

Jeg vil som det næste sige noget om Diabetesforeningens virke i året, der er gået. Som frivillige har vi oplevet et turbulent 2018 i Hovedforeningen. Jeg vil ikke komme ret meget ind på dette, da der efter generalforsamlingen, vil være oplæg fra formanden for Diabetesforeningen Truels Schultz, der vil berette om, hvad der er sket for Diabetesforeningen i året, der er gået ligesom han komme ind på nuet og fremtiden for Diabetesforeningen.

Diabetesforeningen har i 2018 afholdt delegeretmøde, som afholdes hvert andet år. Der blev d. 06.10.18 også afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Odense. Her blev der orienteret om direktør Henrik Nedergaards afgang og orienteret om Diabetesforeningens økonomiske status, og hvilke tiltag der nu var nødvendige, for at foreningen kom på rette fode igen. Bla. skulle de 2 hovedkontorer gøres til et, som nu har til huse i Glostrup.

Der har for sidste gang i dette år, været afholdt Landsindsamling for Diabetesbørn. Fremover er det udelukkende salg af skrabelodder, Diabetesforeningen vil satse på.

Men derimod vil Verdens Diabetesdag, som hvert år bliver afholdt den 14. november, fortsat blive markeret med arrangementer rundt om i kommunerne i hele Danmark.

Som den eneste region i Danmark, har Region Sjælland valgt at etablere en decentral løsning af Steno Diabetescentrene.

Vi har betjent Infostedet på Næstved Sygehus i samarbejde med andre patientforeninger. Vi er på Infostedet den 3. onsdag i hver måned. (Bortset fra sommerperioden og julen)

Vi har i marts været til Regionsmøde, der også var ”Erfa-møde”. Vi var indkaldt til et yderligere i efteråret, der blev aflyst og afløst med en ny indkaldelse til et stort landsdelsmøde Øst, som fremover erstatter Regionsmøderne. I stedet for er vi nu som Region, nu tilknyttet Øst Danmark, der nu består af Region Sjælland – Region Hovedstaden samt Bornholm.

Lokalforeningen i Næstved har sammen med 3 andre kommuners lokalforeninger (Ringsted, Sorø og Slagelse) valgt at mødes 4 gange årligt. Et af formålene er at skabe fælles aktiviteter i de 4 lokalforeninger. Det første fællesarrangement er på bedding, det kommer til at foregå den 9. april 2019 i Sorø. Invitation kommer senere, men reserver datoen allerede nu.

Motivationsgruppen startede i august md. hver torsdag i 12 uger med Marianne Bruus- Jensen og Sheila Hvidtfeldt som instruktører. Her var der god gang i /læring i Motion og diabetesmadlavning samt samvær blandt de 10 personer, der gennemførte hele forløbet.

Vi har haft holdt 8 bestyrelsesmøder i det forgangne år.

Har afholdt 8 cafemøder - 1 med Mastercoach Inger Petri,1 med Easis, 1 med fysioterapeut Vivi Egedahl Lynge, 1 med Professor/seniorforsker Henning Bech-Nielsen,   1 med stressrådgiver Pia Kjelstrøm Bruhn, 1 med klinisk diætist Ketty Honore´, 1 med Centerdirktør for Stenos Diabetescenter Sjælland Læge Lise Tarnow, og til slut 1 med professor/overlæge Peter Rossing.

Vi har 2018, startet Gåture med hygge og samvær op. Og vi har gået 1 gang månedligt, i alt 9 gåture, fra april til december.

Vi har afholdt 3 Førstehjælps kurser a*3 dage. (2+1) Det første på 2 dage, var grundlæggende Førstehjælp med hjertestarter. Det andet var 1 opfølgningskursus over en aften, for dem der havde haft det grundlæggende kursus, dette også med hjertestart.

4 gange i fortløbende år, har vi serveret varmt mad til vores arrangementer. Ved vores generalforsamling sidste år og ved de 3 Førstehjælps kurser. Det har været vellykket.

Vi har traditionen tro d. 17.06.18 afholdt vores sommertur, som denne gang gik til Birkegårdens haver – En tur som blev en meget hyggelig og rar tur med en god stemning – alt i alt en god oplevelse for medlemmerne der deltog.

Vi har afholdt 1 medlemsmøde, hvor medlemmerne kom med ideer og ønsker til fremtidige aktiviteter blev drøftet.

Gennem 2018 har vi fastholdt udsendelse af nyhedsbreve og der er udsendt 8, i 2018.

Vores hjemmeside(www.naestved.diabetes.dk) er løbende blevet opdateret. Ligesom vores Facebook side (Diabetesforeningen Næstved Lokalforening) har været i brug. Nu kan man melde sig interesseret i gå ture og andre arrangementer på Facebook siden.

Jeg vil til slut, benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for godt samarbejde i år 2018. Specielt tak til bestyrelsesmedlemmerne Solveig Mølgaard og Ulla Holmgreen Klausen for deres arbejde i bestyrelsen.

/ Formand Dorte Mørck Andersen